Aktuelno

Korištenje hidroizolacija na poslovno stambenom objektu u Sarajevu

Korištenje hidroizolacija na poslovno stambenom objektu u Sarajevu, investitora „Green building d.o.o.“ i „M&S d.o.o.“ – novembar 2017 Svrha korištenja hidroizolacije na ovom objektu jeste spriječavanje prodora vlage i vode u podove i zidove, te tako sačuvati građevinu od oštećenja kao i njen estetski izgled. Hidroizolacija također spriječava i podizanje parketa, otpadanje dijelova žbuke, gleta […]

Korištenje hidroizolacija na stambeno poslovnom objektu u Tuzli

Korištenje hidroizolacija na stambeno poslovnom objektu u Tuzli, ivestitora „Tim gradnja d.o.o. „  – novembar 2017 Zaštita od vlage je širok pojam. Bitumen kao građevinski materijal danas je broj jedan kada govorimo o izolaciji građevinskih objekata, bilo da se radi o visokogradnji ili niskogradnji, koji ispunjava sve zadane uslove. Sistem hidroizolacije predstavlja različite tehnike kojima […]

Zlatna plaketa „Trgovir d.o.o.“ 31.05.2017.

Zlatna plaketa „Trgovir d.o.o.“ 31.05.2017. Trgovir d.o.o. je dobitnik Zlatne plakete kao općinskog priznanja za izuzetno i odgovorno izvršavanje svih postavljenih zadataka, nesebičan doprinos u razvoju općine Gračanica i države Bosne i Hercegovine.

Call Now Button