Historija kompanije

1995

NAŠI RANI POČECI

U periodu od 1995-1998 godine smo osnovali firmu TRGOVIR sa težištem na trgovinskim djelatnostima. Prva iskustva pri trgovini nam pomažu da upoznamo tržište i procijenimo njegove potrebe, te u skladu s aktuelnim saznanjima u narednim godinama specifiziramo trgovinsku djelatnost.

1998

FOKUSIRANJE NA GRAĐEVINSKE MATERIJALE

Od 1998. Godine se bavimo isključivo trgovinom građevinskih materijala i stasavamo u jednog od vodećih dobavljača i veleprodaja u regiji.

2001

OTVORENA BENZINSKA PUMPA

Sa rastućim iskustvom u branši uočavamo tržišne šanse za sopstvene proizvode te radimo aktivno na biznis planu za otvaranje proizvodnje armaturnih mreža i proizvoda od žice.

Istovremeno u 2001. godini otvaramo i jednu benzisku stanicu kao planiranu podlogu za buduće proizvodne djelatnosti.

2003

RANI PROIZVODNI POČECI

2003. godine startamo sa prvim pogonima za proizvodnju armaturnih mreza i proizvoda od žice. Ubrzo se pozicioniramo kao ravnopravan tržišni faktor sa ostalim proizvođačima koji djeluju na regiji Balkana.

2007

PROŠIRUJEMO PROIZVODNJU ŽIČANIH PROIZVODA

U skladu sa potrebama tržišta i opštoj prihvaćenosti naših proizvoda od strane mnogobrojnih kupaca 2007. godine proširujemo proizvodne kapacitete i asortiman uvođenjem proizvodnih pogona za rešetkaste nosače.

2010

POKRETANJE PROIZVODNJE EKO PELETA

U međuvremeno stasavamo u renomiranog proizvođača te razrađujemo koncepte i investicione programe za pokretanje novih oblasti proizvodnje.

Bosna i Hercegovina obiluje kvalitetnim drvetom i mnoštvom šuma što je uzrokovalo brzim razvijanjem drvne industrije u ovoj regiji. 2010. godine uviđamo relativno slabu iskorištenost nusproizvoda obrade drveta te pokrećemo projekat sa modernim pogonima u oblasti proizvodnje EKO PELETA.

2014

BAUWACH – PROIZVODNJA HIDROIZOLACIJSKIH PROIZVODA

Nakon što se i proizvodnja EKO PELETA pokazala kao unosan i koristan biznis, naš tim stručnjaka istražuje potrebe tržišta u ostalim građevinskim sektorima te 2014. kao komplemetarne proizvode za metalne građevinske proizvode uvodimo moderne proizvodne pogone za proizvodnju hidroizolacijskih materijala.

2017

DANAS

Mnogobrojne reference, odlikovanja, certifikate te saradnju sa renomiranim partnerima i internacionalnu zastupljenost na tržištu doživljavamo kao pečat i priznanje za naš trud i kvalitetan rad. Preko 100 uposlenika radi na kontinuiranom poboljšanju rada kompanije kao i obima i kvaliteta naše ponude.

Rado učimo i dijelimo znanje sa drugima, a time gradimo sebe i otvaramo vrata za bolju budućnost.